Strona Główna

Szybkaporadaprawna.pl jest stroną za pomocą której mogą Państwo uzyskać poradę prawną nawet w 24h od chwili złożenia zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego.Porad udziela Kancelaria Radcy Prawnego, siedzibą której jest Warszawa.

Udzielamy porad prawnych w sprawach mających charakter cywilny, a więc w sprawach dotyczących przykładowo:

 • odszkodowań, w tym komunikacyjnych i od Skarbu Państwa,
 • zadośćuczynień, w tym z powodu wszelkich krzywd doznanych na skutek wypadków komunikacyjnych,
 • umów zawieranych w codziennych bieżących sprawach, w tym umów handlowych i umów stanowiących podstawę zatrudnienia,
 • kar umownych,
 • pracy,
 • długów i wierzytelności,
 • nieruchomości,
 • spadków,  testamentów, długów spadkowych,
 • alimentów,
 • rozwodów, separacji, wzajemnych rozliczeń małżeńskich,
 • wezwań do zapłaty długów,
 • wyroków sądowych i
 • postępowań egzekucyjnych.

Porad prawnych w Serwisie Szybkaporadaprawna.pl udziela Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Księżniak-Kosmala – Insolens z siedzibą w Warszawie.

 

Zgłoszenie problemu prawnego